ЮВИКВАНТ ЕООД – Амбулаторно-диагностичен кабинет

Доктор Юлиана Мандажиева

Др. Юлиана Мандажиева — дипломиран лекар, специалист по интегрална медицина.

Интегрална медицина — това е една от специалностите в холистичната, алтернативна медицина, зародила се в Мексико и имаща своите последователи в много страни от Латинска Америка и Европа.

Холистичен подход — базов принцип на Интегралната медицина, който позволява комплексното лечение на дълъг списък със здравословни проблеми.

Холистичният подход предлага комплексно лечение не само на проявата на определено заболяване, но и на човека като цяло, тъй като причините за това състояние често се намират на по-високи от бохимичното и физиологичното нива.

Подробно за методите >>>


Доктор Ю. Мандажиева изготвя лечебен курс за пациенти в България, Франция, Испания, Германия, както и някои държави от Латинска Америка, които тя приема лично, периодически посещавайки тези страни или онлайн.

Доктор Ю. (както често я наричат нейните пациенти) има добър опит в четенето на лекции, участие в конференции и радиопредавания на хранителни и здравословни теми в различни страни.

Доктор Ю. Мандажиева владее свободно и консултира на испански, руски, френски и английски, разбира добре португалски, сръбски и македонски.

Подробно за специалиста >>>