Доктор Юлиана Мандажиева (Youliana Petrova)

Др. Юлиана Мандажиева (Youliana Petrova) – дипломиран лекар (Медицински Университет – София) и дипломиран специалист по интегрална медицина (Масач, Мексико – висше учебно заведение по алтернативни и комплементарни методи на лечение).

Интегрална медицина – това е една от специалностите в холистичната медицина, зародила се преди почти 50 г в Мексико и имаща своите последователи в много страни от Латинска Америка и Европа. Базира се на квантовата физика.

Холистичен подход – означава цял, цялостен, интегрален (от гръцката дума holos) и позволява комплексното лечение на дълъг списък от здравословни проблеми.

Холистичният подход разглежда човешката система като единно цяло, давайки по-ясна представа за взаимодействието между енергия и материя. Продължителният енергиен дисбаланс води до дисфункция на субклетъчно и клетъчно ниво. Обикновено е последица от неосъзнати конфликти на ментално-емоционално ниво, заседнал начин на живот, некоректно и нерегулярно подаване на енергия посредством храната и водата и т.н. Дълготрайната дисфункция на физическо ниво от своя страна води до структурни промени на тъкани и органи, изразяващи се в различни симптоми и синдроми на отдавна известни на медицината заболявания.

Подробно за методите >>>


Доктор Ю. Мандажиева изготвя лечебен курс след онлайн или частна консултация за пациенти в България, Франция, Испания, Германия, както и някои държави от Латинска Америка, които посещава периодично.

Доктор Ю. (както често я наричат нейните пациенти) има добър опит в четенето на лекции, участие в конференции и радиопредавания на здравословни теми в различни страни.

Доктор Ю. Мандажиева владее свободно и консултира на испански, руски, френски и английски, разбира добре португалски, сръбски и македонски.

Подробно за специалиста >>>