Подробно за специалиста

Д-р Юлиана Мандажиева (Youliana Petrova) е родена в София (България), където първо завършва  средно специално медицинско училище към МА , а след това – висше образование в Медицинска Академия – гр. София.

Др Мандажиева има повече от 30 години стаж в медицината. Започва кариерата си като медицинска сестра в Клиниката по сърдечно-съдова хирургия в Медицинска Академия и е част от екипа, който взима участие в грижите за първата трансплантация на сърце в България, проведена под ръководството на професор Александър Чирков.

По-късно работи като специалист по кожни заболявания и обща медицина в гр. Лима – Перу.

В процеса на професионалното си израстване идва до твърдото убеждение, че кожните заболявания не възникват сами по себе си, а практически  зависят на 100% от общото състояние на организма и на първо място от емоционално-психологическото състояние на човека.

В търсенето на най-продуктивните методи на лечение Д-р Юлиана Мандажиева се запознава с Интегралната Медицина, развита в Мексико. Доктор Ю вижда в този метод огромен потенциал и голямо сходство със собствените си представи за ефективно лечение. В продължение на 10 години  посещава ежегодно теоретико- практически курсове по интегрална медицина и интегрална психология. Тогава отделя особено внимание на психо-соматиката и се специализира в областта на психологията и психотерапията, основани на интегралния подход. В последствие открива медицински кабинет в Лима, Перу (YuViKo S.A.C.), където поставя началото на практическото приложение на този метод.

Връщайки се в Европа поставя началото на сътрудничеството си с центрове, прилагащи метода на Интегралната медицина във Франция и Испания. Благодарение на неограничените възможности на интернет тя непрекъснато провежда медицински консултации със своите пациенти от Франция, Испания и Латинска Америка. Д-р Ю много често участва като лектор в различни курсове и симпозиуми по Интегрална медицина и лечебно хранене.

През 2013г. Д-р Ю. Мандажиева открива свой кабинет в гр. София, като непрекъснато продължава да се усъвършенства и да разширява арсенала на методите и средствата за по-ефективна помощ на пациентите, участвайки в международни курсове и конференции за повишаване на  квалификацията си в Перу, Мексико, Аржентина, Куба, Испания, Франция, Русия и България. (виж документите)

 

 

Интернационален Конгрес по Интегрална медицина в Мадрид
Интернационален Конгрес по Интегрална медицина в Мадрид

 

Лектор на курс по Интегрална медицина в Париж
Лектор на курс по Интегрална медицина в Париж

 

Лектор на курс по Интегрална медицина в Тулуза (Франция)
Лектор на курс по Интегрална медицина в Тулуза (Франция)

 

Лектор на курс по Интегрална медицина в Ласюб (Франция)
Лектор на курс по Интегрална медицина в Ласюб (Франция)